MLF

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

In de nieuwbouwwijk Nobelhorst. Over de exacte locatie zijn we nog in gesprek met de gemeente Almere.
Vanaf de brugklasleeftijd kunt u uw kind nu al inschrijven op het Montessori Lyceum Flevoland. Deze school verhuist van de Ambonstraat naar Nobelhorst zodra nieuwbouw klaar is, dus uw kind kan dan meteen meeverhuizen. Uw kind kan ook deelnemen aan de campusklas die is gestart in augustus 2020. Heeft uw kind de basisschoolleeftijd? U kunt uw kind aanmelden voor campusonderwijs dat vanaf schooljaar 2021-2022 gegeven wordt op een tijdelijke locatie aan de Marie Curielaan in Nobelhorst/Almere. Leerlingen verhuizen vanaf deze locatie naar de nieuwbouw zodra die gereed is. Aanmelden kan via campus@mlf.asg.nl en extra informatie hierover vindt u hier.
Dat hangt van verschillende factoren af. We verwachten dat in 2022 of 2023 de Montessori Campus Almere opengaat.
Daar is geen sprake van. De Montessori Campus is bedoeld voor leerlingen uit heel Almere, in de wijk Nobelhorst groeit het aantal leerlingen flink. De komst van een onderwijsvoorziening 0-18 jaar voldoet aan die vraag.
Montessori Campus Almere is bedoeld voor alle kinderen van 0 – 18 jaar. Het maakt niet uit waar u woont, welke geloofsovertuiging u heeft of welke levensopvattingen u heeft. We staan open voor iedereen. Samen willen we een mooie leergemeenschap vormen.
We zullen in 2020 een architect aantrekken die een mooi gebouw voor ons gaat ontwerpen. Dit gebouw zal naadloos aansluiten bij onze visie op onderwijs en op de leerling.
We hebben een visiedocument waarin het onderwijs in grote lijnen staat verwoord. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind, bewegend leren, een sterke verbinding met de wijk en doorgaande leerlijnen zijn onderdelen die terug zullen komen in ons onderwijs
Op de Campus krijgen kinderen les per leeftijdsfase. Dit betekent dat ze in een groep komen met kinderen van verschillende leeftijden, maar die ongeveer op hetzelfde punt van hun ontwikkeling zijn. Het ene kind doet 3 jaar over die leeftijdsfase, het andere kind 2 jaar en 7 maanden. Als een kind toe is aan de volgende stap in zijn ontwikkeling, gaat hij of zij naar de volgende groep. Dat kan ook halverwege het schooljaar zijn.
Ja, dat is een belangrijke wens die we hebben. We zouden graag zien dat zowel lopend als met fiets of openbaar vervoer de Campus goed bereikbaar is. We zijn hierover in gesprek met de gemeente. Zodra de locatie definitief bekend is, kunnen we hier meer over vertellen.
We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, zowel voor ons gebouw als voor ons onderwijs. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor ons en zal in al onze plannen een plek krijgen.
Ja, we willen gezamenlijk één leergemeenschap vormen. Dit betekent dat het gebouw aan de Ambonstraat na de verhuizing niet meer gebruikt wordt en alle medewerkers en leerlingen in Nobelhorst komen.
Ja natuurlijk, we zijn blij met ieders input. U kunt zich melden bij de schoolleiding van Montessori Lyceum Flevoland en uw wensen kenbaar maken.
Voor onze campus zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Op dit moment zijn er nog geen vacatures. U kunt uw interesse alvast kenbaar maken door een open sollicitatie te sturen naar de schoolleiding van Montessori Lyceum Flevoland (ook als u interesse heeft in Primair Onderwijs). Dit kan via: campus@mlf.asg.nl.
Op dit moment zijn er verkennende gesprekken met kinderopvangorganisaties. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten.
In de wijk Nobelhorst is veel vraag naar primair onderwijs. De aanwezige basisscholen kunnen de vraag eigenlijk niet aan. Daarom zal de Montessori Campus vanaf schooljaar 2021-2022 beginnen in een tijdelijk gebouw aan de Marie Curielaan (De Verwondering). Zo kunnen we de leerlingen met de basisschoolleeftijd alvast in de wijk onderwijs krijgen. Meer info en aanmelden vindt u hier.