MLF

Welkom op Montessori Lyceum Flevoland

Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is een school waar je met plezier naar toe gaat. De lessen zijn interessant, de onderwerpen sluiten aan bij jouw interesses en talenten. Docenten coachen en dagen je uit. Daardoor word je leergierigheid geprikkeld en ga je gemotiveerd naar school. Zo kun je optimaal presteren.

AANMELDEN

Ons onderwijs

Het gedachtengoed van Maria Montessori is de basis van ons onderwijs. We hebben vertrouwen in iedere leerling om zich – via een eigen weg – te ontwikkelen tot een verantwoordelijke ‘bouwer van de toekomst’. We bieden als school leerlingen maximale vrijheid om te oefenen met deze verantwoordelijkheid.

Onze school

Op onze school heerst een prettig sociaal klimaat. Je kunt jezelf zijn en krijgt de ruimte jezelf te ontdekken. Je kunt – binnen grenzen – kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl. Onze docenten en mentoren coachen jou hierbij.

Montessori Campus

Het Montessori Lyceum Flevoland is trots onderdeel te mogen zijn van de Montessori Campus. Samen met het primair onderwijs groeien we naar één plek voor onderwijs en opvang voor leerlingen van 0 tot 18 jaar. In de wijk Nobelhorst komt een nieuw schoolgebouw waarin ook plek is voor jou.