Skip to content
Close

Corona en NPO inzet

Om het onderwijs voor leerlingen en medewerkers van het MLF met zo min mogelijk risico te organiseren hebben wij, aan de hand van de richtlijnen van het Rijksoverheid, een aantal maatregelen opgesteld. Mocht je bij (milde) klachten twijfelen of je wel naar school kunt komen, check de beslisboom hieronder.

Daarnaast kunnen we dit schooljaar gebruikmaken van het NP Onderwijs (NPO) voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Beslisboom corona

Download de beslisboom corona
Download de beslisboom corona

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voor dit schooljaar is er een financiële impuls vanuit het ministerie om extra begeleiding op cognitief en sociaal-emotioneel gebied in te zetten met het Nationaal . Uiteraard gaan wij deze gelden op een zo goed mogelijke wijze inzetten. Naast extra begeleiding op dit gebied zullen we ook investeren in het sociale aspect. Hieronder is meer te lezen over deze extra begeleiding en wat dit verder betekent voor de leerlingen.

 

Extra handen voor de klas

Onder andere voor studievaardigheden of afnemen en inhalen van toetsen, hebben we voor dit schooljaar een onderwijsassistent aangenomen. De onderwijsassistent is vijf dagen in de week aanwezig. De taken van de onderwijsassistent bestaan uit:

 • het vervangen van lessen bij afwezigheid van de docent;
 • breed inzetbaar in de hele school;
 • lessen geven op basis van materiaal dat door de docent is voorbereid of lessen in het kader van leesvaardigheid of studievaardigheid;
 • extra ondersteuning bij begeleiding: begeleiding bij studievaardigheden, ondersteuning bij taal en
 • kan mentoren en docenten ondersteunen en begeleiden bij specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Keuzewerktijd (KWT)

Om de leerlingen beter te kunnen begeleiden zijn er dit jaar kleinere klassen in de Keuzewerktijd (KWT). Ook ontstaat er meer tijd om te observeren. Deze maatregel heeft als beoogd doel:

 • meer individuele begeleiding;
 • meer observaties;
 • actievere docenten;
 • actievere leerlingen;
 • beter inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen.

 

Extra begeleiding cognitief en sociaal-emotioneel

De sluiting van de scholen heeft gevolgen gehad op de cognitieve vaardigheden van onze leerlingen. Sommige leerlingen zijn ver vooruit gegaan en sommige leerlingen hebben meer stil gestaan in de ontwikkeling bij sommige vakken. Omdat niet ieder kind hetzelfde uit de crisis is gekomen is het noodzakelijk dat we maatwerk bieden in het aanbieden van extra stof of begeleiding.

Hetzelfde geldt voor de sociaal emotionele vaardigheden. Het terugkomen naar school, teleurgesteld zijn in jezelf, angstig voor toetsen of grote groepen, noem het maar op; de lockdown heeft impact gehad op het welbevinden van onze leerlingen. Ook in deze is het noodzakelijk dat er maatwerk kan worden geboden.

 

De extra begeleiding vindt plaats in de Middagwerktijd (MWT) en daarvoor gelden de volgende afspraken:

 • Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er meerdere keuzemiddaguren ingepland in de roosters bij docenten en
 • leerlingen schrijven zich zelf in voor een extra uur via Zermelo.
 • Mentoren kunnen mentorleerlingen forceren na signaal van vakdocent en overleg met leerling en ouders.
 • Op maandag, dinsdag en woensdag is er een social worker (Celine Ozil) aanwezig tijdens de In ieder periode worden de modules ‘plannen & organiseren’, ‘leer strategieën’, ‘doelgericht werken’, en ‘evalueren’ aangeboden aan groepen leerlingen die zich hier zelf voor hebben opgegeven, aangemeld zijn door hun mentor of het zorgteam.
 • Leerling is zelf verantwoordelijk om met een zelf-geformuleerde leervraag aan de slag te gaan tijdens deze uren. Dat formulier is doorgenomen met hun eigen vakdocent. De leerling heeft dat formulier altijd bij zich.
 • Indien een leerling zich inschrijft of wordt ingepland geldt het huidige verzuimbeleid. De leerling moet aanwezig zijn, het is op dat moment niet meer

 

Tijdens KWT is de social worker ook aanwezig voor het voeren van gesprekken en het begeleiden van leerlingen met een sociaal-emotionele hulpvraag.

Extra leerlingactiviteiten

Ten behoeve van socialisatie en groepsvorming stellen we een extra budget beschikbaar, te denken valt aan schoolfeest, sportdag, klassenactiviteiten, projectdagen, cultuurdag en andere activiteiten. Over de precieze invulling willen we graag de leerlingenraad betrekken bij onze plannen. Voor sommige leerjaren is er al een extra activiteit ingepland.

 

Mediatheek

Lokaal 1.02 is omgebouwd tot mediatheek. De mediatheek is een rustige studie- en werkplek voor leerlingen en docenten, waar ook toezicht is.

De mediatheek is dagelijks open van 10.00 tot 16.00 uur, maar in de pauzes gesloten. De mediatheek is toegankelijk voor:

 • Leerlingen met vrije uren
 • Docenten die in rust willen werken
 • Leerlingen met een afspraak met de zorg