Skip to content

Kwaliteit en tevredenheid

Wij willen het beste voor onze leerlingen en daarom staat kwalitatief goed onderwijs bij ons hoog in het vaandel.

Leerprestaties

We zijn trots op onze leerlingen als we kijken naar onze slaagpercentages. Daarnaast zien we dat veel van onze leerlingen uiteindelijk slagen voor een hoger niveau dan geadviseerd werd in groep 8. De examencijfers liggen vaak iets boven het landelijk gemiddelde. De meest actuele cijfers zijn te zien op www.scholenopdekaart.nl.

 

Meer dan leerprestaties

Kwaliteit is meer dan cijfers. We willen graag dat leerlingen met plezier naar school gaan en dat ouders tevreden zijn. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat zowel ouders als hun kind(eren) de school over het algemeen een dikke voldoende geven.  De sfeer op school wordt als zeer positief benoemd. De uitkomsten van de onderzoeken kunt u bekijken op www.scholenopdekaart.nl.

 

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs dat wij bieden van voldoende niveau is. De kwaliteit op al onze afdelingen is beoordeeld als voldoende.