MLF

Zo werken wij

Werken in periodes

Op onze school is het jaar verdeeld in vier periodes. De leerdoelen en leerstof die de leerling per vak moet beheersen, staan in het PeriodePlan. In dit plan maken leerlingen een eigen planning en reflectie op leren. Uiteraard worden ze hierbij begeleid door onze medewerkers. In het PeriodePlan wordt ook werk afgetekend. Door te werken op deze manier hebben zowel ouders als leerling en docenten een goed zicht op het werk dat een leerling verzet. Bij het maken van een PeriodePlan wordt ook in de gaten gehouden of leerlingen aan de landelijk geldende normen voldoen. Voorlopen mag, achterlopen is niet de bedoeling. Zo begeleiden we leerlingen naar het behalen van een diploma.

De lessen
Op onze mooie school staan zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid voorop. Ons gehele onderwijs is hierop ingericht. We kennen vier soorten lessen.

1. Basisuren
Een lesdag op het MLF bestaat meestal uit vijf of zes lesuren van zeventig minuten. Leerlingen krijgen de gelegenheid om zich basiskennis en -vaardigheden eigen te maken die zijn vereist voor het betreffende vak. De lessen bestaan uit instructie, activerende werkvormen. De docent is instructeur, coach en begeleider bij dit proces.

2. Leergebieduren (3mavo, 4havo, 4vwo)
Deze uren zijn gekoppeld aan de leergebieden communicatie, maatschappij en natuur. Tijdens deze uren kunnen leerlingen zelfstandig werken aan één van de vakken uit het leergebied. Er is ook ruimte voor verdieping, we bieden vakoverstijgend onderwijs aan, binnen het betreffende leergebied.

3. Keuzewerktijd (kwt)
Onze school biedt een keuzewerktijd van zeventig minuten per dag aan. Tijdens dit lesuur, kunnen leerlingen zelf een vak kiezen waar hij/zij aan wil werken en tekent hiervoor in. Tijdens kwt zitten leerlingen van verschillende niveaus en leerjaren bij elkaar, ‘leren met en van elkaar’ is het motto. Uiteraard is een vakdocent aanwezig voor leerlingen die extra uitleg of ondersteuning nodig hebben.

De mentor kan leerlingen inplannen voor bepaalde kwt’s. In sommige gevallen en alleen als dat nodig is, zal een mentor een leerling verplichten kwt voor een bepaald vak te volgen. De keuzemogelijkheid van de leerling wordt hierdoor beperkt.

4. Mentoruren en werkbesprekingsuren (wb-uren)
Tijdens deze uren wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: planning, huiswerk maken, leren leren, sociale interactie in de klas en projectmatig werken. Leerlingen kunnen hulp en ondersteuning krijgen op deze vlakken.