Skip to content

Ziek-, beter- en absentie­meldingen

Neem contact met ons op

Ziek-, beter- en absentiemeldingen worden door ouder(s)/verzorger(s) voor hun zoon of dochter gedaan. Ook bezoeken aan dokter, orthodontist, ziekenhuis etc. dienen vooraf gemeld te worden.

Mail naar absentie@mlf.asg.nl of bel 036 – 549 22 60. Het is ook mogelijk om de leerling via het ouderportaal ziek-, beter- of absent te melden.

 

Het is belangrijk dat u uw zoon of dochter ook weer beter meldt na één of meerdere ziektedagen.

Ziek tijdens een SE-onderdeel

Indien je tijdens een SE-onderdeel ziek bent en daardoor een of meerdere SE’s zult missen, dan dienen je ouders naar school te mailen om je ziek te melden. Zij moeten dan expliciet melden dat er een examenonderdeel gemist gaat worden. Tevens moet onderstaand formulier door je ouders worden ingevuld en ondertekend. Dit moet voor elk gemist SE apart worden ingevuld. Het ingevulde formulier moet worden gemaild binnen 24 uur na het gemiste SE-onderdeel naar examen@mlf.asg.nl. Absentie wordt alleen als geoorloofd genoteerd na ontvangst van het formulier.