Skip to content
Close

Aanmelden voor het Montessori Lyceum Flevoland

Aanmeldingsformulier

Aanmelden bij onze school kan met een schooladvies voor mavo (vmbo-t), havo of vwo.

Aanmelden kan door het invullen van het Aanmeldingsformulier MLF.

 

Aanmelden voor leerjaar 1 kan tot 4 maart 2022!

Het pdf-formulier kan op de computer of met de hand worden ingevuld. Het getekende exemplaar kan met een kopie van een geldig identiteitsbewijs plus het formulier Voorlopig Advies Basisschool opgestuurd worden naar:

Montessori Lyceum Flevoland, Ambonstraat 5, 1335 JV Almere
of ingeleverd worden bij de receptie van de school.

 

U kunt het getekende formulier ook digitaal aanleveren maar dan alleen als scan en niet als foto. In dat geval kunt u mailen naar:

secretariaat@mlf.asg.nl

 

Als een ouder/verzorger op een ander adres woont dan de leerling, bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders, vragen wij om ook de bijlage in te vullen middels deze “bijlage bij het aanmeldingsformulier”.

 

Overstappen naar het MLF

Leerlingen die willen overstappen van een andere middelbare school naar het MLF zijn van harte welkom. De sluitingsdatum voor deze zij-instromers is 1 april. Voor het aanmeldingsformulier klik op de link hierboven.

 

De school ontvangt overdrachtspapieren van de vorige school en nodigt u en uw kind uit voor een intake gesprek. Indien er een goede match is tussen school en leerling is de leerling toelaatbaar.

 

 

Na de laatste verslagvergaderingen van het schooljaar (medio mei) hebben wij inzage in de plaatsingsmogelijkheden en kunnen wij uitsluitsel geven of een nieuwe leerling plaatsbaar is. Wij laten dit dan zo snel mogelijk weten.