Skip to content

Ons onderwijs

Het gedachtengoed van Maria Montessori is de basis van ons onderwijs. We hebben vertrouwen in iedere leerling om zich – via een eigen weg – te ontwikkelen tot een verantwoordelijke ‘bouwer van de toekomst’. We bieden als school leerlingen maximale vrijheid om te oefenen met deze verantwoordelijkheid.