Skip to content

Beoordeling en examens

Het beoordelen van het werk van leerlingen is eerst en vooral gericht op het geven van feedback door de docent en het samen reflecteren op het leren. Belangrijk is om hiermee vervolgens goed aan te sluiten bij de behoefte aan begeleiding van de leerlingen. Daarnaast beoordelen we het werk van leerlingen om inzicht te verschaffen in het niveau waarop er gewerkt wordt en in hoeverre dit voldoet aan de gestelde norm.

Toetsing en examens

We werken met verschillende vormen van toetsen. Op het MLF noemen we een toets een proef. Dit is een toets die door de docent is ingepland, maar door de leerling eerder gemaakt mag worden. De proef is een verplicht onderdeel dat leerling maakt om te laten zien dat hij/zij de stof en leerdoelen beheerst. Alle proeven in de bovenbouw vallen onder het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Een overzicht van alle PTA’s vind je op deze pagina.

 

Toetsing gebeurt natuurlijk niet alleen door het maken van een schriftelijke proef. Toetsing kan ook door mondelinge presentaties, practica, werkstukken etc..