Skip to content

Ondersteuning

Zorg op maat is essentieel voor goed schoolverloop

Sommige leerlingen lopen op school tegen problemen aan op het gebied van gedrag, sociaal-emotioneel vlak, motivatieproblematiek, weinig zelfvertrouwen, pesten, sombere gevoelens of door problemen thuis. Allereerst kijken wij op welke manier wij ondersteuning kunnen bieden vanuit school.

 

Het ondersteuningsteam bestaat bij ons op school uit een zorgcoördinator, twee orthopedagogen, een Social Worker en een dyslexiecoördinator. Dit zijn professionals die intern op beide locaties aanwezig zijn om ondersteuning te bieden vanuit het ondersteuningsteam aan de leerlingen en of de ouders.

De verschillende rollen binnen het ondersteuningsteam:

Ondersteuningscoördinator

David Hoogenboom

 

De ondersteuningscoördinator coördineert de specialistische ondersteuning op school en staat in nauw contact met mentoren, leerlingcoördinatoren, ouders en teamleiders. Ook is de ondersteuningscoördinator het eerste aanspreekpunt voor externe hulpverleners. De ondersteuningscoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan.

 

Social Worker

Rick van Heerden

r.vanheerden@asg.nl

 

De Social Worker voert individuele gesprekken met leerlingen waarbij sociaal-emotionele problemen, weinig zelfvertrouwen, gedrags- en/of motivatieproblematiek, pesten, sombere gevoelens of problemen thuis een rol kunnen spelen. Ook sluit de Social Worker aan bij groepsobservaties.

 

Intern Begeleider

Marcha Douwes

Orthopedagoog

Sabina van Kooij

s.vankooij@asg.nl

en

Leila Mahdad

l.mahdad@mlf.asg.nl

 

De orthopedagoog richt zich op aanvullend onderzoek wanneer er sprake is van leerproblematiek of onbegrepen gedrag. Ook voert de orthopedagoog individuele gesprekken met leerlingen en voert groepsobservaties uit. De orthopedagoog binnen een school kan activiteiten verrichten op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en evaluatie.

 

Dyslexiecoördinator

Evelyn van As

e.vanas@mlf.asg.nl

De dyslexiecoördinator begeleidt dyslexieleerlingen door individuele gesprekken met hen te voeren. Wanneer er sprake is van een dyslexievermoeden kan zij een dyslexie-onderzoek afnemen. Daarnaast onderhoudt zij contact met de ouders en de mentor van de leerling, en het docententeam om met elkaar de juiste begeleiding op maat te kunnen geven aan de dyslexieleerling.