Skip to content

Zorg en ondersteuning

De periode op de middelbare school is een ontzettend leuke en leerzame periode. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra hulp en ondersteuning. Als school voelen we ons verantwoordelijk voor iedere leerling. We helpen dan ook graag.

Onze school heeft een ondersteuningsplan waarin we onze taken op het gebied van zorg en ondersteuning op papier hebben gezet. Het plan heet: ‘Je mag zijn wie je bent’. Een korte samenvatting van het plan vind je hieronder.

 

Eerstelijnsbegeleiding

Onze mentoren besteden veel aandacht aan hun leerlingen bij het begeleiden van hun leertraject (leren leren, leren plannen en omgaan met studielast), studie- en beroepskeuze (LOB) en sociaal emotioneel welbevinden. In de onderbouw heeft elke klas twee mentoren die samen verantwoordelijk zijn voor de gehele klas en de gehele onderbouwperiode aan de klas verbonden blijven. In de bovenbouw kiezen de leerlingen hun eigen mentor uit de docenten waar zij les van krijgen.

 

Leerlingen zien hun mentor elke week tijdens het mentoruur. Daarnaast spreekt de leerling eenmaal per twee weken individueel met zijn of haar mentor. Tijdens dit gesprek kijken ze samen naar de voortgang van de taken, hoe de afgelopen weken gingen, wat komen gaat en het welbevinden van de leerling. De mentor is voor de leerling en voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Voor veel leerlingen is dit ruim voldoende om hun weg te vinden.

 

Tweedelijnsbegeleiding

Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft, kan de mentor de zorgcoördinator inschakelen en samen met hem kijken naar begeleiding door een specialist binnen de school. Hierbij kun je denken aan dyslexiezorg en faalangstreductietraining of een docent die gespecialiseerd is in een bepaalde stoornis. Ook kan binnen dit traject een begeleider van Passend Onderwijs worden ingeschakeld voor de begeleiding van de leerling en/of de docent.

 

Binnen onze school zijn naast de mentoren ook een zorgcoördinator, een begeleider van Passend Onderwijs, een orthopedagoog, faalangstreductietrainers, een dyslexiecoach en docenten met een specialisatie binnen het autisme spectrum stoornis (ASS) werkzaam.

 

Tweedelijnsbegeleiding vindt plaats onder schooltijd en zoveel mogelijk binnen reguliere lessen.

 

Derdelijnsbegeleiding

Voor leerlingen waar meer ondersteuning nodig is dan die docenten en/ of interne specialisten kunnen bieden binnen hun dagelijkse lessen, en ook de capaciteit van het zorgteam overstijgt, zal de school binnen het wijkteam opzoek gaan naar passende begeleiding of een passendere onderwijsplek. Al dan niet met behulp van derden vanuit een stedelijke voorziening en/ of huisarts.

 

De begeleiding van de leerling vindt dan niet meer op school of onder schooltijd plaats.