Skip to content
Close

Klachten­regeling

Door onze manier van werken en de intensieve communicatie tussen de school en de leerlingen en ouders/verzorgers, hopen we dat problemen zoveel mogelijk voorkomen worden of in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Mochten ouders of leerlingen ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij graag in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een klacht, dan hebben wij hiervoor een klachtenprotocol. De te volgen weg ziet er dan als volgt uit.

 

  1. U maakt een afspraak met de betreffende docent en gaat in eerste instantie met hem of haar in gesprek.
  2. U kunt een afspraak maken met de mentor van uw zoon of dochter als u al een gesprek met de docent heeft gehad.
  3. Mocht u er met de mentor ook niet uitkomen, dan kunt u een gesprek aanvragen met de teamleider.
  4. Als alle bovenstaande stappen nog niet tot overeenstemming hebben geleid, kunt u een gesprek aanvragen met de rector van de school.

 

Op elk moment kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon indien u het lastig vindt om de bovenstaande stappen te volgen.

De vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert bij de juiste stappen om tot een oplossing van uw klacht te komen.

 

De oplossingen zullen op deze manier in overleg met alle betrokkenen gevonden kunnen worden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, kan gebruik gemaakt worden van onze officiële klachtenregeling.

 

Onze school is onderdeel van de Almeerse Scholen Groep (ASG) en volgt dus ook de gezamenlijke klachtenregeling van de ASG. Binnen ASG zijn er verschillende mogelijkheden om conflicten dan wel meningsverschillen of klachten aan onafhankelijke derden voor te leggen. ASG beschikt over verschillende onafhankelijk commissies. Alle informatie hierover vindt u op www.asg.nl/klachten.

 

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de onderwijsinspectie via de link: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klachten.