Skip to content

Dyslexiezorg

Aan het MLF is een dyslexiecoördinator verbonden. Zij ondersteunt ouders en docenten bij het begeleiden van leerlingen met dyslexie en de afstemming daarvan met elkaar. Zij helpt de leerlingen die leerproblemen ondervinden als gevolg van dyslexie deze zelf op te lossen.

Wij zijn van mening dat vooral de leerling zelf verantwoordelijk is voor het leren omgaan met dyslexie. Ondanks alle mogelijkheden die wij als school bieden, is de leerling de spil van zijn eigen begeleiding. In onze maatschappij en ook bij ons op school, zal de dyslect moeten leren zijn/haar (leer-)omgeving zo te benaderen dat er maximale ruimte is voor het rekening houden met de dyslexie.

Wij verwachten dan ook van leerlingen en hun ouders/verzorgers een actieve hulpvraag en een positieve houding bij het oplossen van problemen die te maken hebben met dyslexie. Het accepteren van die eigen verantwoordelijkheid is niet makkelijk, maar is volgens ons de enige manier waarop dyslectici op het juiste cognitieve niveau een diploma kunnen halen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dyslexiecoördinator:

 

Evelyn van As

e.vanas@mlf.asg.nl