MLF

Ouderbijdrage en Schoolkostenfonds

Ouderbijdrage: samen maken we de school

Op het Montessori Lyceum Flevoland bieden en ontwikkelen onze docenten hedendaags bijzonder onderwijs. Hierdoor is ons aanbod breder dan alleen de kernvakken die door de overheid zijn vastgesteld. Om al onze leerlingen de ruimte te bieden zich te ontwikkelen op een eigen manier bieden wij niet alleen onderwijs vanuit een boek maar ook vanuit de beleving zoals educatieve activiteiten in en buiten de klassen en projectweken (zogenaamde MLF-weken).

” The things he sees are not just remembered; they form a part of the soul”

                                                                                                                                                                                                                      dr. Maria Montessori

Binnen het montessorionderwijs ontwikkelingen onze leerlingen zich tot zelfstandige, mondige volwassenen die keuzevrijheid kennen, voor zichzelf op kunnen komen en zich weten te verhouden tot de sociale omgeving. Onze ambities hierin kunnen wij waar maken door de steun van ouders. Daarom vragen wij aan alle ouders een (vrijwillige) financiële ouderbijdrage.

Financiële bijdrage
Elke school in Nederland krijgt van de Rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee wordt voor het grootste gedeelte de salarissen van het personeel betaald. De (vrijwillige) ouderbijdrage maakt het voor ons mogelijk om onze leerlingen te laten genieten van een breder aanbod. Het gaat dan om extra zaken die niet verplicht zijn zoals schoolfeesten, de musical, de muziekavond en andere activiteiten.

Uw bijdrage besteden we aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, maar wel onmisbaar zijn voor goed montessorionderwijs. U kunt hierbij denken aan de MLF-weken (projectweken), schoolfeesten, extra activiteiten sport en kunst, excursies, extra boeken. De hoogte van de ouderbijdrage aan het schoolkostenfonds is samen met de medezeggenschapsraad vastgesteld op €225,- per jaar.

De ouderbijdrage wordt door Van Dijk Boekenhuis voor ons geïnd aan het begin van het schooljaar. 

Een school voor iedereen
Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor iedereen en de betaling van de (vrijwillige) ouderbijdrage mag geen belemmering zijn om uw kind bij ons op school aan te melden. Bij zorgen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met onze administratie.

Wilt u weten waar de ouderbijdrage precies aan besteed wordt? Dat leest u in de Specificaties Ouderbijdragen MLF 2021-2022.