Skip to content

Schoolkosten­fonds (Vrijwillige Ouderbijdrage)

Vrijwillige Ouderbijdrage: samen maken we de school

Op het Montessori Lyceum Flevoland bieden en ontwikkelen onze docenten hedendaags bijzonder onderwijs. Hierdoor is ons aanbod breder dan alleen de kernvakken die door de overheid zijn vastgesteld. Om al onze leerlingen de ruimte te bieden zich te ontwikkelen op een eigen manier bieden wij niet alleen onderwijs vanuit een boek maar ook vanuit de beleving zoals educatieve activiteiten in en buiten de klassen en projectweken (zogenaamde MLF-weken).

 

“The things he sees are not just remembered; they form a part of the soul”

dr. Maria Montessori

 

Binnen het montessorionderwijs ontwikkelingen onze leerlingen zich tot zelfstandige, mondige volwassenen die keuzevrijheid kennen, voor zichzelf op kunnen komen en zich weten te verhouden tot de sociale omgeving. Onze ambities hierin kunnen wij waar maken door de steun van ouders. Daarom vragen wij aan alle ouders een (vrijwillige) financiële ouderbijdrage.

Het schoolkostenfonds (vrijwillige ouderbijdrage)

Uw bijdrage aan het schoolkostenfonds besteden wij aan zaken die niet door de overheid vergoed worden, maar wel onmisbaar zijn voor het goed vormgeven van de montessorikarakteristieken. Denkt u daarbij aan de MLF-weken (projectweken), excursies, extra aanbod sport en kunst en leerlingactiviteiten zoals bijvoorbeeld mentoruitjes.

 

Bijdrage 2022-2023

Wij spannen ons in om de kosten zo laag mogelijk te houden. De bijdrage voor het schoolkostenfonds voor het schooljaar 2022-2023 is hetzelfde gebleven als vorig jaar en bedraagt € 225 per leerling. Wij gaan er vanuit  dat u het belang van deze  bijdrage ook ziet. 

 

Inning van de (vrijwillige) ouderbijdrage

De school hanteert de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009. Inning van de bijdrage aan het schoolkostenfonds is uitbesteed aan schoolboekenleverancier Van Dijk. Via de boekenlijst geeft u aan dat u akkoord gaat met het bedrag van het schoolkostenfonds en de inning daarvan door Van Dijk. U heeft de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te voldoen.

 

Een school voor iedereen

Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor iedereen en de betaling van de (vrijwillige) ouderbijdrage mag geen belemmering zijn om uw kind bij ons op school aan te melden. Bij zorgen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met onze administratie.

 

Wilt u weten waar de ouderbijdrage precies aan besteed wordt? Lees dat in de Specificaties Ouderbijdagen MLF 2022-2023.