Skip to content
Close

Mavo, havo en vwo

Op het MLF kun je kiezen voor onderwijs op mavo-, havo- of vwo-niveau. Deze keuze maak je samen met de leerkracht van de basisschool en je ouders.

Onderbouw voor mavo, havo en vwo

De eerste twee jaar op het MLF noemen we de onderbouw. Je krijgt een breed vakkenpakket dat bestaat uit Nederlands, Engels en wiskunde aangevuld met vakken uit de vier leergebieden communicatie, maatschappij, natuur en kunst. De lessen worden gegeven op mavo,- havo of vwo-niveau. Daarnaast krijgen de leerlingen muziek, beeldende vorming, drama en visueel van vakdocenten binnen het leergebied kunst. Binnen dit leergebied wordt ook vakoverstijgend en projectmatig gewerkt.

 

Leerlingen die in deze periode laten zien dat ze één of meerdere vakken op een hoger niveau aankunnen, motiveren we. Ouders, school en leerling gaan in overleg met elkaar welke opstroommogelijkheden er zijn.

 

In de onderbouwperiode is ook tijd vrijgemaakt voor keuzewerktijd.

 

Er dit jaar is er een pilot ingezet op het cijferloos beoordelen.

Meer info volgt.

Het derde leerjaar (havo en vwo)

In dit leerjaar worden vakken die in de onderbouw nog zijn samengevoegd – zoals aardrijkskunde, geschiedenis en economie – opgesplitst in afzonderlijke vakken. Dit is voor havo en vwo noodzakelijk voor een goede overstap naar de bovenbouw.

De bovenbouw – mavo

Op de mavo kun je uit vier profielen kiezen

  • Economie
  • Techniek
  • Land/Groen
  • Zorg & Welzijn

 

Op het MLF hoef je niet in leerjaar drie te kiezen, maar stellen we die keuze uit tot leerjaar vier. Daardoor is het vakkenpakket in leerjaar drie breed. Je hebt zeven verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, rekenen, kunst, mentoruur (w.o.loopbaanbegeleiding) en sport.

 

Van de overige vakken mag je er één laten vallen: biologie, drama, Duits, economie, geschiedenis, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2.

Kunst rond je in leerjaar drie af, dit is een examenonderdeel. Je moet dus een voldoende hebben voor kunst om naar het eindexamenjaar door te stromen.

 

In het vierde leerjaar doe je examen in zes of zeven vakken. Naast Nederlands, Engels en maatschappijleer kies je zelf welke vakken dit zijn. Hierbij helpen we je, want je gekozen vakkenpakket moet wel passen bij één van de hierboven genoemde sectoren.

 

Met je mavo-diploma staat de wereld voor je open! Je kunt een uitdagende mbo-studie gaan doen. Je kunt ook doorstromen naar de havo op onze school. Hieraan zijn wel eisen gekoppeld. Je moet bijvoorbeeld eindexamen hebben gedaan in zeven vakken die in het havo-profiel passen. Je gemiddeld eindcijfer moet een 6,8 of hoger zijn. En sommige leerlingen moeten in de zomer nog wat extra bijleren om de overstap naar havo mogelijk te maken. Uiteraard kun je rekenen op onze steun.

De bovenbouw – havo en vwo

Aan het einde van leerjaar drie kiezen havisten en vwo’ers een vakkenpakket voor de bovenbouw. Dit gaat aan de hand van profielen.

  • Cultuur en maatschappij (CM)
  • Economie en maatschappij (EM)
  • Natuur en gezondheid (NG)
  • Natuur en techniek (NT)

 

Er is dus altijd een profiel dat bij je past. Naast de vakken uit de profielen volgen de leerlingen vakken uit het gemeenschappelijke deel. Deze vakken zijn dus verplicht: Nederlands, Engels, rekenen, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer. Voor vwo’ers is een extra vreemde taal zoals Duits of Frans verplicht. Alle leerlingen kiezen ook één examenvak uit het vrije deel. Wie extra uitdaging wil, kan nog een extra vak kiezen.