Skip to content

Dit zijn wij

Als Montessori Lyceum Flevoland (MLF) bieden we mavo, havo en vwo. Wij bieden en ontwikkelen dagelijks hedendaags bijzonder onderwijs gebaseerd op de onderwijskundige grondslag van dr. Maria Montessori. Met zo’n zeshonderd leerlingen en zeventig medewerkers zijn wij een kleinschalige middelbare school. Vanaf augustus 2024 worden wij Montessori Campus 0-18 en bieden we onderwijs aan kinderen van 0-18 jaar. De school gaat verhuizen naar een gloednieuw gebouw in Nobelhorst.

Samen vormen we een hechte gemeenschap waar wij een goed leerklimaat en het prettige sociale klimaat erg belangrijk vinden. Dat komt niet alleen door de kleinschaligheid, maar vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar, in en om de lessen. Docenten, en vooral ook mentoren, praten op een montessorischool mét in plaats van tegen de leerlingen en dat merk je: iedereen kent elkaar. Vooral als leerling, maar ook als mens.

Onze missie

Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek! We werken vanuit vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens om zich via een eigen weg te ontwikkelen tot een zelfstandig, zelfbewust, creatief en ondernemend individu.

Onze visie

Onze school is een ontmoetingsplek waar de leerling groeit, zich ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op kennis als sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben de overtuiging dat iedere leerling vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid leert. Wij ondersteunen de leerling om verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.

Leidende principes van Montessori

Montessorionderwijs heeft tot doel de leerlingen onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen te geven. Wij geloven dat deze drie eigenschappen van groot belang zijn. Het zijn randvoorwaarden om goed tot ontwikkeling te kunnen komen, zodat kinderen doorgroeien tot adolescenten die hun bijdrage aan de wereld kunnen geven. Op het MLF en de Montessori Campus geven we onderwijs aan de hand van vier leidende principes uit het gedachtegoed van Maria Montessori. Deze vier principes staan tevens garant voor onze onderwijskwaliteit.

 

Uniciteit

Iedere leerling mag zichzelf zijn en is daarmee uniek. Dat geven we graag de ruimte. We erkennen de individualiteit van de leerling en passen ons onderwijs daarop aan.

Ontwikkelingsfasen

Leerlingen ontwikkelen zich in verschillende fasen. Wij richten ons onderwijs zo in, dat we een organische en dynamische ontwikkeling mogelijk maken.

Betekenisvol onderwijs

Betekenisvol onderwijs bieden en materiaal inzetten om lesstof concreet en uitdagend te maken, is dagelijks aan de orde op onze school.

Eigen ontwikkeling

Iedere leerling heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. Onze docenten, coaches en specialisten sturen bij, ondersteunen en motiveren.

Kernwaarden

Het MLF en de Campus hebben vijf kernwaarden die een rode draad vormen voor ons. De kernwaarden vormen samen met de vier leidende principes onze uitgangspunten. Met behulp van deze vijf kernwaarden kunnen wij onderwijs bieden met hoofd, hart en handen.

 

 

Vertrouwen

Op onze school hebben we hoge verwachtingen van ieder mens en hebben we vertrouwen dat die verwachtingen worden waargemaakt. Vertrouwen – in jezelf en in je eigen kunnen – is belangrijk voor leerlingen om goed tot leren te kunnen komen. Ook is het belangrijk dat de mensen om hen heen – vrienden, klasgenoten, docenten, collega’s – vertrouwen in de leerling hebben en dat ook laten zien.

 

Ons montessorionderwijs werkt vanuit een krachtig vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens om zich via een eigen weg te ontwikkelen tot een verantwoordelijke ‘bouwer van de toekomst’. Als school leiden we leerlingen op tot mensen die autonoom zijn, zelfstandig kunnen functioneren en creëren (of ‘bouwen’ zoals Montessori dit noemt). Dit alles gebeurt vanuit een sterk gevoel van verbinding met anderen en de leefomgeving. De vrijheid van keuzes binnen het leerproces die wij geven, is nodig voor het ontwikkelen van deze scheppende kracht en voor de verbinding met anderen. Zonder te weten wat er te koop is en wat jij kunt, bestaat er immers geen echte vrijheid van keuze. Kortom: vrijheid & kennis versterken elkaar. Dat we verschillend zijn, ook in ons leren, omarmen wij en wordt op onze school verwelkomd.

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid kun je oefenen en ervaren op onze school. Een leerling krijgt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en leren. Onze leerlingen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en leren ook dat je samen leeft en dat je elkaar helpt als dat nodig is. Ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar.

 

Wij geloven er in dat ‘leer mij het zelf te doen’ uiteindelijk de meest effectieve manier is voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen. Eigen verantwoordelijkheid nemen hierin kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom begeleiden onze mentoren, docenten en specialisten hen  hierin vanuit  rollen als coach, inspirator, trainer, motivator en begeleider.

 

Autonomie

Op onze school zijn zelfsturing, zelfreflectie, zelfkennis en zelfbewustzijn de basis van de autonomie van zowel de leerling als de medewerkers. We geven leerlingen eigenaarschap over hun leerproces en organiseren dit samenspraak. Leerlingen leren niet alleen zelf aan het roer te staan, maar ze leren ook in verbinding te blijven met hun sociale omgeving.

 

We streven binnen de mogelijkheden van ieder kind maximale vrijheid te bieden. Vrijheid om te worden wie je bent, vrijheid om te kunnen oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid. Als leerling kun je bij ons, binnen grenzen en waar mogelijk zelf kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl.  Als leerling ben je verbonden met elkaar en met de samenleving om je heen. Deze verbondenheid stelt grenzen aan individuele vrijheden. Dat betekent dat leerlingen niet altijd maar kunnen doen wat ze willen. Bij ons worden er zeker eisen aan hen gesteld. Wij noemen dat: de ‘vrijheid in gebondenheid’.
 

Socialisatie

Je bent niet alleen op de wereld. Je hebt mensen om je heen met wie je samen kunt werken, bouwen en spelen. De leerling is onderdeel van onze maatschappij. Onze maatschappij is onderdeel van de wereld. Kosmisch onderwijs, medeburgerschap, je inzetten voor een gemeenschap leer je door te doen en te ervaren op school, onze eigen mini-maatschappij. Zo ontwikkelen de leerlingen zich tot jongvolwassenen die in de 21e eeuw hun steentje kunnen bijdragen.

 

De leerlingen komen elkaar niet alleen tegen in de kantine en de overblijfruimtes, maar ook tijdens de keuzewerktijd en de leergebieduren (zie voor uitleg ‘Het jaar rond’), als ze samenwerken met schoolgenoten. Leerlingen die elkaar helpen bij het werk; dat is op onze school de normaalste zaak van de wereld. We hebben hier een prettig klimaat,  omdat we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.

 

Uniciteit

Ieder mens is uniek. Iedereen is vrij om te zijn wie hij wil zijn en krijgt daar de ruimte voor.

Onze docenten en coaches doen er alles aan om de individualiteit van de leerlingen te zien en te erkennen. Ze passen hun begeleiding en onderwijs aan aan de identiteit van het individuele leerling. Leerlingen hebben hierdoor de vrijheid zich te ontwikkelen volgens een eigen patroon.’

 

Meer weten?

Wie meer wil weten over ons onderwijs, kan dat lezen in het Schoolplan 2023-2027.