MLF

Beoordeling en examens

We vinden het belangrijk om leerlingen feedback te geven. Dat doen we door samen met hen te reflecteren op het leren. Hierdoor kunnen wij leerlingen bij een herkansing of verder vervolg beter begeleiden. Daarnaast kijken we natuurlijk ook of het werk van de leerling voldoet aan de gestelde normen.

Proef
Op het MLF noemen we een toets een proef. Door middel van een proef kan een leerling laten zien dat hij/zij de stof beheerst en leerdoelen bereikt heeft. Een proef is verplicht en kan zowel schriftelijk worden afgenomen als in andere vormen: mondelingen presentaties, practica, werkstukken. Na het maken van een proef, beoordeelt de docent het werk. In de onderbouw geven we geen cijfers (1-10), maar gebruiken we de schaal A, B en C voor een voldoende en een D of E voor een onvoldoende.

Hierna volgt feedback en reflectie. De docent geeft feedback op het gebied van kennis, inzicht en samenwerking. Reflectie gebeurt vaak aan de hand reflectieformulieren. In sommige gevallen volgt een herkansing.

Examen
Sommige proeven (leerjaar 3 en hoger) zijn onderdeel van het examen. Alles hierover staat in het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elk leerjaar heeft een eigen PTA. De boekjes vind je hieronder. Ook op www.mijneindexamen.nl staan alle examenonderdelen.

· PTA-boekjes
· Absentieformulier SE
. Aanvraagformulier hulpmiddelen SE en CSE

Naast proeven zijn er ook schoolexamens en centraal schriftelijk examens. Samen vormen al deze onderdelen het examen.

Examentraining
Om ervoor te zorgen dat examenleerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij hebben hiervoor een samenwerking met Lyceo. De trainingen zijn in de buurt, namelijk op De Meergronden in Almere en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/montessoriflevoland. Daar vindt u ook meer informatie.

Meer info over huiswerkbegeleiding, bijles en overig aanbod van Lyceo, lees hier verder.