MLF

Voorlichtingsavond Montessori Lyceum Flevoland

Welkom op de digitale voorlichtingsavond van het Montessori Lyceum Flevoland! Uiteraard hadden wij u liever op school ontvangen, maar de situatie rondom Corona laat dit helaas niet toe. Daarom organiseren wij dit jaar op digitale wijze willen de kennismaking met onze school.

In de tabel hieronder ziet u verschillende keuzemogelijkheden en vijf tijdsloten. Per tijdslot kunt u een keuze maken voor een onderwerp, als u op een onderwerp te klikt wordt u door gelinkt naar een Webinar over het gekozen thema. In de meeste gevallen ziet u eerst een filmpje of presentatie over dit onderwerp en is er daarna nog gelegenheid tot het stellen van vragen.

Om een goed beeld te krijgen van onze school is het aan te raden om eerst de algemene voorlichting te volgen. Daarna kunt u per tijdslot een eigen selectie maken. De algemene voorlichting is hetzelfde filmpje als bij Kies je school Almere.

We hopen dat we u op deze wijze, ondanks de situatie, goed kunnen informeren. Kijkt u ook op onze website voor nog meer informatie.

Ons Open Huis staat gepland op woensdag 20 januari van 16.00-19.00 uur. We hopen u tezamen met uw zoon/dochter dan fysiek te mogen begroeten.

We hopen dat uw zoon of dochter een goede keuze voor het VO kan maken.

Overzicht van de aangeboden themasessies

aanvang   einde
19.00 19.15 Algemene voorlichting
19.20 19.35 Zorg Campusklas Sport op het MLF Kunst op het MLF Leerlingenraad Oudernetwerk Montessorionderwijs op het MLF Campus en verhuizing Les Engels Les Biologie
19.40 19.55 Zorg Campusklas Sport op het MLF Kunst op het MLF Leerlingenraad Oudernetwerk Montessorionderwijs op het MLF Campus en verhuizing Les Engels Les Biologie
20.00 20.15 Zorg Campusklas Sport op het MLF Kunst op het MLF Leerlingenraad Oudernetwerk Montessorionderwijs op het MLF Campus en verhuizing Les Engels Les Biologie
20.20 20.35 Zorg Campusklas Sport op het MLF Kunst op het MLF Leerlingenraad Oudernetwerk Montessorionderwijs op het MLF Campus en verhuizing Les Engels Les Biologie
20.40 20.55 Zorg Campusklas Sport op het MLF Kunst op het MLF Leerlingenraad Oudernetwerk Montessorionderwijs op het MLF Campus en verhuizing Les Engels Les Biologie

NB: onder de keuzemogelijkheden zit een link naar een aanmeldpagina voor het tijdslot dat u uitkiest om de presentatie bij te wonen. U kunt niet deelnemen zonder u aan te melden.

Korte informatie m.b.t. de verschillende thema’s

Algemene voorlichting

 • (15 min; filmpje; parallel en maximum 50 personen per keer?)
 • Hierbij is de chatfunctie niet actief
 • Heeft u de algemene voorlichting al gezien op de dag van Kies je School in Almere, dan kunt u deze sessie overslaan.
 • Presentatoren: Benno, Emma, Davide (rector, conrector en teamleider leerjaar 1)

Zorg

 • Presentatie over zorg en begeleiding (ca 5 minuten)
 • Gelegenheid tot het stellen van (algemene) vragen over zorg en begeleiding
 • Presentatoren: Roel en Marcha (zorgcoördinator en orthopedagoog)

Campusklas

 • Presentatie over de Campusklas (ca 5 minuten)
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over de Campusklas
 • Presentatoren Jenella en Jan Willem (coaches van de Campusklas

Sport op het MLF

 • Sfeerimpressie van het sportaanbod
 • Sfeerimpressie van het extra sportaanbod in de middaguren
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over het sportaanbod
 • Presentatoren Roy, Dorien en Joël (sportdocenten MLF)

Kunst op het MLF

 • Kunst in de middag
 • Sfeerimpressie van het extra kunstaanbod in de middaguren
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over het kunstaanbod
 • Presentatoren Loes en Baptist (kunstdocenten MLF)

Leerlingenraad

 • Algemene vragen over de rol van de leerlingen op het MLF
 • Algemene vragen over inspraak

Oudernetwerk

 • Algemene vragen over de rol van de leerlingen op het MLF
 • Algemene vragen over inspraak
 • Presentatoren ouders van het MLF

Les Engels

 • Presentatie Engels onderwijs door een lesje online te volgen
 • Impressie van Montessori Onderwijs in de praktijk
 • Presentator Anne (docent Engels leerjaar 1)

Les Biologie

 • Presentatie biologie onderwijs door een lesje online te volgen
 • Impressie van Montessori Onderwijs in de praktijk
 • Presentator Alice (docent Biologie leerjaar 1)

Montessorionderwijs op het MLF

 • Algemene vragen over montessorionderwijs
 • Algemene vragen over het onderwijs
 • Presentatoren Davide en Arjan (teamleider team 1 en 2)

Campus en verhuizing

 • Informatie over de visie
 • Informatie over verhuizing
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Presentatoren Benno en Emma (rector en conrector)