MLF

Aanmelden voor het Montessori Lyceum Flevoland

Aanmelden kan door het invullen van het Aanmeldingsformulier MLF.

Aanmelden bij onze school kan met een schooladvies voor mavo (vmbo-t), havo of vwo.

Overstappen naar het MLF

Leerlingen die willen overstappen van een andere middelbare school naar het MLF zijn van harte welkom. De sluitingsdatum voor deze zij-instromers is 1 april. Voor het aanmeldingsformulier klik op de link hierboven.

De school ontvangt overdrachtspapieren van de vorige school en nodigt u en uw kind uit voor een intake gesprek. Indien er een goede match is tussen school en leerling is de leerling toelaatbaar.

Leerjaar 2 MHV Arjan Luiten                                       a.luiten@mlf.asg.nl
Leerjaar 3 en 4 MAVO Robbert-Jan van Schie           r.vanschie@mlf.asg.nl 
Leerjaar 3 t/m 6 HV Gabi Zimmerman                       g.zimmerman@mlf.asg.nl
Leerlingen met een zorgtraject Roel Fröhlings          r.frohlings@mlf.asg.nl

Na de laatste verslagvergaderingen van het schooljaar (medio mei) hebben wij inzage in de plaatsingsmogelijkheden en kunnen wij uitsluitsel geven of een nieuwe leerling plaatsbaar is. Wij laten dit dan zo snel mogelijk weten.