MLF

Absentiemeldingen

Ziek-, beter- en absentiemeldingen

Ziek-, beter- en absentiemeldingen worden door ouder(s)/verzorger(s) voor hun zoon of dochter gedaan. Ook bezoeken aan dokter, orthodontist, ziekenhuis etc. dienen vooraf gemeld te worden.

absentie@mlf.asg.nl
036 – 5492 260

Het is belangrijk dat u uw zoon of dochter ook weer beter meldt na één of meerdere ziektedagen.

Ziek tijdens een SE week
Indien je tijdens een SE week ziek bent en daardoor één of meerdere SE’s zult missen, dan dienen je ouders naar school te bellen om je ziek te melden. Zij moeten dan expliciet melden dat er een examenonderdeel gemist gaat worden. Tevens moet onderstaand formulier door je ouders worden ingevuld en ondertekend. Dit moet voor elk gemist SE apart worden ingevuld. Het ingevulde formulier moet worden gemaild op de dag van het gemiste SE naar examen@mlf.asg.nl. Het SE mag alleen worden ingehaald indien de teamleider en de examensecretaris het formulier in goede orde hebben ontvangen. Het inhaalmoment is altijd de eerste donderdag na de SE week.

Formulier – Absentie tijdens SE