MLF

Corona maatregelen op het MLF

Laatste nieuws: het MLF opent haar deuren op 7 juni 2021 voor alle leerlingen!

Lees hier de afspraken terug die we hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

 

 

Om het onderwijs voor leerlingen en medewerkers van het MLF met zo min mogelijk risico te organiseren hebben wij, aan de hand van de richtlijnen van het Rijksoverheid, een aantal maatregelen opgesteld. Mocht je bij (milde) klachten twijfelen of je wel naar school kunt komen, check de beslisboom.

asg_beslisboom_corona_leerlingen_vo_071020

Update afstandsonderwijs
Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuiszit neemt toe en zal mogelijk (gezien het seizoen) nog meer toenemen. Daarom hebben wij besloten om deze groep leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden.

De leerling kan de les, die hij/zij volgens het rooster heeft, via Microsoft Teams online volgen. De leerling belt zelf in bij de lessen en kan hiervoor Handleiding Teams – leerlingen – afstandsonderwijs gebruiken.

Update 19 oktober:
Premier Rutte maakte in de persconferentie van 5 oktober bekend dat er een dringend advies komt om in publieke binnenruimtes een mondkapje te gaan dragen. Wij hebben dit advies opgevolgd. Inmiddels heeft het College van Bestuur van de ASG besloten de mondkapjes verplicht te stellen in alle ruimtes en wanneer de leerlingen gaan verplaatsen, behalve wanneer zij in de klaslokalen zitten. Zodra er leerlingen en personeel naar de gangen, naar de aula of een andere gemeenschappelijke ruimte gaan, dienen allen een mondkapje te dragen.

Dit doen we om het risico op besmetting in te dammen (hoe klein het effect mogelijk ook is), uit respect voor de mensen die zich wat minder veilig voelen en om duidelijkheid te genereren.

Dat wil zeggen dat

  • We leerlingen verplichten vanaf maandag 19 oktober een mondkapje te dragen. Dit geldt door de gehele school, met uitzondering van de klaslokalen/lessen
  • We alle collega’s verplichten vanaf maandag 19 oktober een mondkapje te dragen. Ook dit geldt door de gehele school, met uitzondering van de klaslokalen/lessen

We hopen dat deze maatregelen het gewenste effect zullen hebben en dat we spoedig weer onderwijs kunnen verzorgen in een veilige omgeving.

Update 16 oktober:
Brief ouders scholen VO mondkapjesplicht na de herfstvakantie