MLF

Aanmelden Campus

Montessori Campus Almere krijgt veel vragen over het aanmelden van leerlingen (0-18) voor de campus. Aanmelden kan nu al door contact op te nemen met campus@mlf.asg.nl. Leerlingen komen op een speciale aanmeldlijst die wordt bijgehouden door het Montessori Lyceum Flevoland.

Primair Onderwijs
Kinderen van 4-12 jaar kunnen worden aangemeld voor primair onderwijs. Naar verwachting gaat de nieuwbouw van de Montessori Campus in 2023 open, maar voor die tijd start er al een tijdelijke voorziening aan de Marie Curielaan in Nobelhorst. Het schoolgebouw van De Verwondering komt leeg en wij maken gebruik van de mogelijkheid om op die locatie – in afwachting van de nieuwbouw – primair onderwijs te geven volgens ons campusconcept. De tijdelijke locatie kunnen wij vanaf schooljaar 2021-2022 betrekken. Geef bij de aanmelding duidelijk aan of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid of dat u liever wacht totdat nieuwbouw gereed is.

Voortgezet onderwijs
Leerlingen van 12-18 jaar kunnen op drie manieren aangemeld worden voor de Montessori Campus.

  • Ze kunnen zich inschrijven bij het Montessori Lyceum Flevoland en zodra er nieuwbouw gereed is meeverhuizen naar de nieuwbouw. Ze krijgen dan kwalitatief goed montessorionderwijs, maar nog niet volgens het campusconcept.
  • Ze kunnen zich ook opgeven voor de campusklas van het Montessori Lyceum Flevoland. Ze volgen dan montessorionderwijs volgens het campusconcept en bouwen mee aan de uitvoering van dit concept. De campusklas is beschikbaar voor brugklasleerlingen van schooljaar 2020-2021 en 2021-2022. Geef bij uw aanmelding duidelijk aan dat u kiest voor de campusklas.
  • Jongeren kunnen zich ook alvast aanmelden voor de Montessori Campus, maar afwachten tot nieuwbouw gereed is.

Kinderopvang
Het is op dit moment nog niet mogelijk om uw kind op te geven voor kinderopvang van de Montessori Campus. Schrijf u in voor de nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van de inschrijfmogelijkheden.

Zodra de aanmeldingen kunnen worden omgezet in officiële inschrijvingen, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.