MLF

De Montessori Campus in Almere

Samen worden we een Campus
In de nieuwbouwwijk Nobelhorst komt een Montessori Campus voor leerlingen van 0 – 18 jaar. Het is een bijzonder onderwijsconcept dat nergens in Nederland op deze manier wordt toegepast. Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is trots onderdeel te mogen uitmaken van het plan van de Almeerse Scholen Groep.

De komst van een campus, de nieuwbouw en het bijbehorende onderwijsconcept zijn in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen. Door samen met kinderopvang en primair onderwijs een campus te vormen, creëren we een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar. Bovendien biedt de ontwikkeling kansen om ons onderwijs te vernieuwen en te versterken.

Onderwijsinnovatie
Het MLF kijkt uit naar een nieuw schoolgebouw waar plek is voor onderwijsinnovatie. We leggen de lat hoog voor onszelf en willen de meest innovatieve vorm van montessorionderwijs gaan geven. We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een uitgebalanceerd onderwijsconcept.

Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind, bewegend leren, een sterke verbinding met de wijk en doorgaande leerlijnen staan daarbij centraal. Ons vernieuwingsonderwijs is gestoeld op de meest recent verkregen wetenschappelijke inzichten én op het gedachtegoed van Maria Montessori: ieder kind is uniek!

Leerlingen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf schooljaar 2021-2022 les krijgen volgens het campusconcept in de wijk Nobelhorst. Wij gebruiken daar een tijdelijk schoolgebouw aan de Marie Curielaan gaan gebruiken. Omdat de wijk snel groeit, is er veel vraag naar primair onderwijs.

Wanneer nieuwbouw gereed is, zullen primair onderwijs en voortgezet onderwijs samen één campus vormen.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen via info@montessoricampus.asg.nl of bellen met 06-28244580.

Montessori Campus visiedocument