MLF

Aanmelden Campus

De Montessori Campus in het kort

In de wijk Nobelhorst willen we een nieuwe school starten met een heel eigen onderwijsconcept en werkwijze. In de wijk komt namelijk een Montessori Campus voor kinderen van 0-18 jaar. Dit betekent dat kinderen van alle leeftijden samen één leergemeenschap vormen. Kinderopvang maakt onderdeel uit van de gemeenschap. Ons onderwijs is gebaseerd op ontwikkelingsfasen waarin een kind verkeert. Niet de leeftijd, maar de ontwikkeling is doorslaggevend in het onderwijs dat wij aanbieden. Daarnaast zijn de uitgangspunten van Maria Montessori een belangrijke leidraad voor ons. De kern van het montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: “leer mij het zelf te doen”. Zelfstandig leren, gemotiveerd naar school en aansluiten bij de leerbehoefte van het kind zijn belangrijke onderdelen van ons onderwijs. Tot slot is bewegend leren onlosmakelijk verbonden met de Campus. We geloven dat bewegen en leren samen kunnen gaan. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van ieder kind.

Tot 2023

In Nobelhorst krijgen we nieuwbouw waarin alle leerlingen en medewerkers samen één Campus kunnen vormen. We verwachten dat de nieuwbouw in de zomer van 2023 open zal gaan.

Tot die tijd zijn er twee initiatieven waarbij we ons campusconcept alvast kunnen uitvoeren.

  • Ten eerste kunnen we voor leerlingen tot 14 jaar tijdelijk het gebouw van De Verwondering aan de Marie Curielaan gebruiken. Dit is mogelijk vanaf augustus 2021.
  • Ten tweede heeft Montessori Lyceum Flevoland vanaf schooljaar 2020-2021 de Campusklas. In deze klas wordt onderwijs aangeboden volgens onze visie. Ook in schooljaar 2021-2022 zal er een Campusklas zijn. We kijken uit naar de versmelting van deze twee afdelingen in de zomer van 2023.

Aanmelden en inschrijven

Er zijn drie opties voor aanmelden of inschrijven:

  • Kinderen tot en met groep 8: aanmelden via campus@mlf.asg.nl
  • Leerjaar 1 Campusonderwijs  locatie Nobelhorst klik hier
  • Leerjaar 1 regulier onderwijs locatie Ambonstraat klik hier